Risico management

Risicomanagement wordt gedefinieerd als het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. In de literatuur wordt een risico vaak geformuleerd als: risico = kans * impact. Beheersmaatregelen zijn acties bedoeld om de variabelen kans en impact te beïnvloeden.

Er zijn verschillende methodieken om risico’s in kaart te brengen. Een tweetal benaderingen die vaak voorkomen in de financiële sector zijn scenario analyses en kwantitatieve risicomodellen. In het eerste geval worden risico’s geanalyseerd die een kleine kans maar een grote impact hebben. De tweede benadering maakt een inschatting van de financiële impact van een risico.

PJK International heeft inmiddels een track-record opgebouwd aan consultancy-opdrachten die te maken hebben met risicomanagement. Wilt u zien welke advies opdrachten PJK in het verleden heeft uitgevoerd, ga dan naar de pagina Consultancy Services.

Meer weten over scenarioplanning of andere financiële instrumenten waarmee oliehandelaren hun risico’s kunnen beperken, download dan een van onze gratis ebooks over dit uitgebreide onderwerp op de Kennisbank.

+31-76-7676323

 

Contact us
Fields with * are required