Sector analyse rapporten

PJK International produceert en publiceert op regelmatige basis marktonderzoeksrapporten. Deze studies hebben met name betrekking op sectoren van de Noordwest Europese olie-industrie en in specifieke zin het ARA handelscluster. Gedacht kan worden aan sectoren als de tankopslag, tanker barge transport, de (petro)chemie en biofuels.

Met een datagedreven, kwantitatieve onderzoeksaanpak gecombineerd met kennis uit ons uitgebreide en betrouwbare netwerk is PJK International in staat een diepgaand en integraal markt beeld te schetsen. Ook heeft deze onderzoeksmethodiek bijgedragen aan het identificeren van verschillende fundamentele markt trends.

Inzicht in de huidige en toekomstige marktsituatie geeft u een betere basis om strategische beslissingen te nemen. Betere beslissingen leiden tot betere resultaten!

Volg onderstaande links om te bekijken welke sector analyse rapporten PJK International op de plank heeft liggen.

ARA tank terminal markt rapport

Een medium termijn en een lange termijn prognose van de ARA tankopslag markt. Lees meer!

 X  X

NWE Olie en petrochemische cluster rapport

Een marktonderzoek en een medium termijn prognose van het ARRRA olie, biobrandstoffen en petrochemische cluster. Lees meer!

X X
Ben u op zoek naar meer maatwerk en welke rol PJK International hierin kan spelen? Neem dan contact op met ons kantoor.

 

Contact us
Fields with * are required