PJK Oliemarkt analyse

Met de dagelijkse marktrapportage komt PJK International tegemoet aan de behoeften aan onafhankelijk advies wat leidt tot betere financiële prestaties en meer marktkennis.

Voordelen van PJK Oliemarkt analyse op een rij!

X
  • Goed risico’s kunnen inschatten
  • Betere market timing
  • Meer inzicht in de marktfactoren
  • Onafhankelijk advies
X

In de internationale oliehandel wordt succes bepaald door het goed en snel kunnen inschatten van risico’s en kansen. Door een gedegen inschatting van deze variabelen zijn marktpartijen in staat om te anticiperen op de marktveranderingen. Hierdoor zijn zij beter in staat om hun aan – en verkoopmomenten te timen. Wat concreet betekent dat winsten kunnen worden gemaximaliseerd of verliezen kunnen worden beperkt.

Het is voor spelers daarnaast van belang om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het verloop van de olieprijzen. Een beter begrip van de markt en haar invloedsfactoren helpt hen om betere handelsbeslissingen te nemen. Het zorgt er tevens voor dat marktpartijen in hun communicatie naar haar klanten een betrouwbare gesprekspartner zullen zijn.

In een marktomgeving waar veranderingen elkaar snel kunnen opvolgen en deze een serieuze impact kunnen hebben op de kasstromen is het prettig om een onafhankelijke deskundige te kunnen raadplegen. Een specialist die het mogelijk maakt om de eigen visie op de markt te toetsen en daarmee als klankbord kan dienen.

Product specificaties

Frequentie: twee keer per dag om 10:00 en 16:00CET
Format: PDF
Regio: Noordwest Europa

 

Contact us
Fields with * are required