Econometrisch onderzoek en analyse

Vaak hebben oliehandelaren een goed gevoel hoe de markt functioneert. Het kan echter voorkomen dat zij dieper willen ingaan op bepaalde aspecten. Op welke wijze veranderen olieprijzen door publicatie van cijfers over olievoorraden, welke cijfers hebben de grootste invloed, zijn deze relaties stabiel of ook onderhevig aan verandering, hoe reageert de volatiliteit? Allemaal voorbeelden van vragen die met behulp van econometrisch onderzoek te beantwoorden zijn.

Econometrische methoden zijn ook zeer geschikt om te bepalen in hoeverre individuele traders, afdelingen of complete bedrijven financiële risico’s lopen. Deze risico’s zijn te classificeren in markt, krediet en operationele risico’s. Op basis van econometrische modellen van het gedrag van olieprijzen, dit gecombineerd met specifieke bedrijfseconomische en organisatorische informatie kan ingeschat worden hoe groot de kans op financiële problemen of faillissement is. Met deze informatie kan de directie betere beslissingen nemen ten aanzien van risico management en strategie.

Ook is het mogelijk om ideeën voor innovatieve handelsstrategieën te toetsen op het gebied van inkoop en verkoop van olieproducten gecombineerd met posities in swaps, futures en opties. Vragen over winstpotentie en risico’s kunnen eerst beantwoord worden voordat zo’n strategie in de praktijk wordt gebracht.

Dit zijn allemaal voorbeelden van toepassingen van econometrisch onderzoek en analyse. PJK International heeft uitvoerige kennis en ervaring op dit gebied. Voor meer informatie kunt u met PJK International contact opnemen.

Contact us
Fields with * are required