Missie, visie, waarden

Missie PJK International

PJK International ondersteunt marktspelers binnen de Noord West Europese petroleummarkt bij de optimalisatie van commerciële bedrijfsprocessen door middel van het leveren van marktinformatiemarktanalyse en consultancy diensten. We worden beschouwd als een vooruitstrevende en hoogwaardige partner op deze gebieden en wij streven er naar om deze situatie te handhaven en te verbeteren. Waar zinvol willen we ons dienstenpakket uitbreiden ten behoeve van het creëren van meerwaarde voor onze klanten.

Visie PJK International

Globalisering, toenemende geopolitieke spanningen, alternatieve brandstoffen en ontwikkelingen in de informatie technologie maken de petroleummarkt steeds complexer, dynamischer en risicovoller. Marktinformatie wordt steeds essentiëler en tegelijkertijd steeds makkelijker toegankelijk. Dergelijke informatie wordt ook moeilijker interpreteerbaar en onverwachte gebeurtenissen kunnen trends in de markt snel doen omdraaien.

PJK International wil in de regio Noord West Europa een belangrijke rol blijven spelen in deze veranderende omgeving. Het adequaat helpen bij de interpretatie van de markt, het op korte termijn inschatten van marktbewegingen en risicobeheersing zijn kwalitatief zeer goede diensten die aansluiten bij de behoeftes in de markt. Door deze diensten stelselmatig te verbeteren blijven we een interessante partner voor marktpartijen.

De succesformule van PJK International bestaat uit de volgende elementen:

 • Bruikbare kennisontwikkeling op het gebied van brandstoffen, derivaten en olietransport markten
 • Risicomanagement
 • Klantgericht diensten leveren
 • Continu evalueren en verbeteren van diensten
 • Creëren van meerwaarde door toepassing van moderne econometrische en kwantitatieve methoden
 • Onderhouden en uitbouwen van een breed netwerk op relevante gebieden

Waarden PJK International

De belangrijkste culturele organisatorische waarden voor PJK International zijn:

 • Integriteit en onafhankelijkheid voorop
 • Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit van de dienstverlening
 • Onderling respect richting alle belanghebbenden
 • Teamwork
 • Groei van kennis, ervaring en bedrijfsresultaten
 • Ondernemerschap
 • Professionaliteit

Contact us
Fields with * are required