Algemene Voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons beschreven. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda (Nederland).

Download hier de Algemene Voorwaarden van PJK International.

PJK Algemene Voorwaarden

Contact us
Fields with * are required