Oilmarket Blog

BLOG THEMA'S : Transport capacity

ARA oil product stocks hit 6-week high

Gepubliceerd Jacob on 29 juni 2017 17:09:31

London, 29 June (Argus) — Oil products stored independently in the Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) region rose by 6.5pc on the week to 5.84mn t today, reflecting higher fuel oil, gasoil, jet and naphtha stock levels.

Fuel oil inventories rose by 28pc on the week, reflecting the combination of larger inflows and limited outflows. Product came from France, Poland and Russia. The latter supplied 3 Aframaxes to terminals in the ARA region this week. No very large crude carriers (VLCCs) has left the port in the week to 29 June, but one Suezmax — the Delta Mariner chartered by Total — has sailed to Singapore.

Gasoil stocks rose to their highest level in 6 weeks, supported by firmer US diesel exports to Europe but exports from east of Suez locations remained limited. Gasoil was also imported from the UK and Russia, and exported to Germany. Barge demand from consumers along the Rhine river is said to be above-average, but ongoing loading restrictions is capping outflows as barges can only load up to 70pc of their capacity to Frankfurt and further south because of lower water levels.

Gasoline inventories edged 0.8pc down on the week as rising exports to Asia-Pacific and west Africa more than make up for lower outflows to the US. Product from the ARA region was also exported to Mexico. Fewer gasoline cargoes have left Europe to either the US or west Africa this week, according to fixtures lists compiled by Argus. Spot tankers booking loading 23-29 June with transatlantic discharge options fell to 512,000t, compared to 580,000t in the previous week, while bookings with west African discharge options, also fell, to 439,000t from 552,000t in the previous week. On the supply-side, imports volumes from the Baltic — namely Finland, Russia and Sweden — to the ARA region have picked up this week, with additional cargoes coming from the UK.

Naphtha stock levels rose by 9pc on the week, with most of the stock build taking place at petrochemicals terminals. This could either suggest that naphtha — which has closed its competitiveness gap with rival propane feedstock in recent weeks — is losing ground again or that larger volumes of naphtha have been imported in prevision of stronger demand from regional crackers. Product has been unloaded from Algeria, Finland, Russia and the UK this week.

Jet inventories increased by 5.5pc in the week to 29 June despite the start of the flying season in Europe. But higher import volumes from the Gulf — 2 Panamaxes have arrived from Bahrein and the UAE this week — pushed the stocks higher.

 

Argus editor: Benoît Petre

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

ARA product stocks decline

Gepubliceerd Jacob on 6 oktober 2016 16:57:57

London, 6 October (Argus) — Independent oil product stocks in the Amsterdam-Rotterdam-Antwerp trading hub fell by more than 6pc during the past week because of substantial declines in gasoil and gasoline inventories. Stocks are at the lowest level since May 2015.

Gasoline stocks dropped by 17.7pc during the period as exports to the US and west Africa increased, as European output of the product was reduced by refinery maintenance works. Around 585,000t of European gasoline with transatlantic discharge options was booked in the spot tanker market with 30 September to 6 October loading dates. And a further 238,000t was booked for the same loading period with west African discharge options because of greater foreign exchange availabilities in Nigeria and a larger allocation of crude for product swaps.

Increasing exports of gasoline have bolstered demand for naphtha, and stocks of the product in the ARA region declined by nearly 30pc over the past week. Nigerian demand for gasoline is set to increase in the fourth quarter, stimulating demand for light naphtha from gasoline blenders. Buying interest from the petrochemical sector has also been firm.

Gasoil stocks also fell as imports from the US and the Middle East were low. And diesel continued to be exported to the Mediterranean region from northwest Europe, while some material was shipped to west Africa. Refinery maintenance in Russia has reduced diesel exports from the FSU. The Russian Baltic port of Primorsk, which is the largest FSU source of diesel, is scheduled to export 806,000t of the product this month, down from 880,000t in September and 1.038mn t in August.

And jet fuel stocks fell by 5pc as imports remained low. The ARA region imported jet fuel from Saudi Arabia during the past week. But vessels carrying a total 150,000t of jet fuel are waiting to offload it into Rotterdam. The SKS Delta — with 90,000t of jet fuel — has been sitting on the water since 3 October. And the Justice Victoria, with a further 60,000t of jet fuel, is scheduled to arrive at the Dutch port today. Both tankers have been booked by Vitol.

Independent fuel oil stocks in the ARA region bucked the trend, increasing by nearly 8pc from a week earlier. Fuel oil was put into storage to be loaded on Singapore-bound tankers. Two VLCCs — the Mazyonah and the New Comfort — are loading fuel oil in Rotterdam to ship it to Asia-Pacific.

PJK International is also consulted for (medium and long term) supply and demand forecasting, tradeflow forecasting, oil tanker vessel tracking and its view on price trends on NWE oil markets.

 

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Vraag naar spotbusiness blijft laag

Gepubliceerd Jacob on 3 september 2016 12:30:08

Afgelopen week hebben olieprijzen een stapje teruggedaan. Brent crude daalde weer tot onder de $50/bbl. Dit werd met name veroorzaakt door een sterkere Amerikaanse dollar en twijfels over de uitkomsten van de bijeenkomst van belangrijke olieproducenten. Deze bijeenkomst staat voor eind komende maand gepland en hoewel er wordt gespeculeerd op een productiebevriezing, is het onzeker in hoeverre dit zal bijdragen aan een betere balans in vraag en aanbod. Veel olieproducenten zoals Saudi-Arabië en Irak produceren immers al op recordhoogten en Iran wenst weer op het oude niveau van voor de internationale sancties te produceren. Dit zorgt eveneens voor druk op prijzen. Vanuit ARA worden cargoes met product geladen met bestemmingen als Turkije en de VS. Beide landen kampen met productiebeperkingen van o.a. diesel. Dit heeft geleid tot lagere voorraden in de ARA-regio. Ook arbitrage-export van benzine naar de VS is nog steeds mogelijk.

Transporten op de Rijn richten zich nu op begin september laden. De vraag naar spot business blijft laag, hoewel bevrachters positiever zijn over de marktsituatie dan in augustus. De wisseling van zomer- naar intermediate kwaliteit van brandstoffen kan zorgen voor verhoogde vraag naar transporten. Contractreizen voeren nog steeds de boventoon. De business die gedaan wordt op de Benedenrijn is over het algemeen stabiel geprijsd. De waterstanden op de Rijn zijn nog steeds aan het afnemen, wat heeft geleid tot druk op de aflaadvolumes voor grotere barges die door het gebergte moeten varen. Vraag naar product blijft laag door onzekerheid over de waterstandsontwikkelingen in de komende dagen en volle depots langs de Rijn in o.a. Frankrijk en Zwitserland.

Vrachttarieven op de Midden en Bovenrijn zijn gestegen, voornamelijk richting Basel. Echter, deze vrachttarieven zijn niet hoog genoeg om de minder meegenomen volumes volledig te compenseren. Binnen de ARA blijven vrachttarieven laag en vrij stabiel, hoewel veel scheepscapaciteit nog ingezet was voor ICE leveringen. Het blijft mogelijk prompte capaciteit te vinden in de huidige markt.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Dalende Rijnwaterstanden verwacht

Gepubliceerd Jacob on 27 augustus 2016 12:30:05

Afgelopen week hebben olieprijzen hun opwaartse beweging voortgezet. Brent crude steeg tot een tweemaandelijkse high van $51/bbl. Ook dit werd ondersteund door hooggespannen verwachtingen omtrent een bijeenkomst van belangrijke olieproducenten. Echter daalden prijzen in de nieuwe week omdat een mogelijke productiebevriezing op de huidige niveaus weinig impact zal hebben gezien het overaanbod in de markt. Daarnaast moet er afgewacht worden of oliegiganten Saudi-Arabië, Iran en Rusland samen willen werken. Arbitrage van benzine naar de US heeft weer een impuls gekregen door overstromingen aan de Amerikaanse Golfkust, die hebben geleid tot productiestoringen. Dit kan resulteren tot transporten van benzine(-componenten) naar de VS en barge transporten naar de exporthaven in Amsterdam. Ook de gasolievraag binnen ARA is toegenomen, waar cargoes met product richting Turkije varen om de markt te bedienen na een storing in een lokale raffinaderij. Beiden ondersteunen de vraag naar transport van- en naar de terminals.

Transporten op de Rijn richten zich op eind augustus laden. De vraag naar spot business blijft laag. De business die gedaan wordt ligt over het algemeen in lijn met de huidige marktsituatie. De waterstanden op de Rijn zijn ondertussen sterk dalende, wat al leidt tot druk op de aflaadvolumes voor grotere barges (2kton) door het gebergte. Het verwachte warme weer van deze week kan leiden tot verder dalende waterstanden. Het is afwachten in hoeverre de spot business hiervan profiteert. Vraag naar product blijft laag door volle depots langs de Rijn in o.a. Frankrijk en Zwitserland. Vrachttarieven op de Midden en Bovenrijn toonden lichte opwaartse fluctuaties in vergelijking met vorige week. Binnen de ARA blijven vrachttarieven ook laag, hoewel veel scheepscapaciteit alweer ingezet is door o.a. verhoogde vraag naar ICE diesel leveringen. Hier profiteren voornamelijk grote barges (>4kton) van.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Zwakke vraag teistert de barge markt

Gepubliceerd Jacob on 20 augustus 2016 12:30:02

Afgelopen week hebben olieprijzen een flinke opwaartse beweging laten zien. Dit werd onder andere gevoed door berichten dat eind september vergaderd zal worden in Algerije door olieproducerende landen over een mogelijke productiebevriezing. Hierdoor moet na jaren van overproductie een betere balans in vraag en aanbod tot stand komen. Echter, er zijn ook geluiden te horen dat de economische groei in belangrijke landen tegenvalt. Verschillende macro-economische cijfers uit de VS (het belangrijkste olie consumerende land) waren slechter dan verwacht. Een mogelijke renteverhoging van de Fed staat hiermee onder druk, wat leidt tot een goedkopere dollar en daarmee steun aan de olieprijzen. Arbitragemogelijkheden voor benzine naar de VS zijn nog open, maar staan wel onder druk.

Transporten op de Rijn richten zich op midden augustus laden. Door de zwakke vraag in de barge markt is de scheepscapaciteit niet volledig ingedeeld; enkele dagen wachten op een reis is op dit moment de norm. Echter wordt een deel van de vraag naar ladingen ex-ARA opgevangen door binnenlandse of afvarende reizen. De meeste terminals kennen amper wachttijden, hoewel volle tanks bij sommige terminals zorgen voor vertragingen met lossen. De waterstanden op de Rijn zijn ondertussen langzaam dalende, wat kan leiden tot een lichte druk op de aflaadvolumes, voornamelijk in het gebergte. Tot op heden heeft dit niet geleid tot hogere vrachttarieven. Binnen de ARA krijgen vrachttarieven ondersteuning van het aflopen van de ICE gasolie contracten voor augustus levering. Deze volumes worden al dan niet op spot of T/C basis gevaren. De verhoogde vraag naar schepen kan de markt meer in balans brengen.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Vraag spotmarkt nog steeds zwak

Gepubliceerd Jacob on 16 juli 2016 13:14:16

Olieprijzen wereldwijd zijn afgelopen week flink gedaald tot iets boven de $45/vat. Verwachtingen dat enkele olieproducerende landen hun productie opvoeren en stijgende voorraden wereldwijd zorgden voor een negatief sentiment in de markt. Zowel OPEC-lidstaten Libië en Nigeria lijken meer te produceren, na een lange periode van lage productie door geweldsuitbraken, als de Canadese teerzandvelden. Daarnaast zorgt onzekerheid over de economische groei door een Brexit voor lagere olieprijzen. Dit zou zijn weerslag hebben op de vraag naar olieproducten. Een flinke stijging van de contango doet lijken alsof er nog steeds een overproductie in de markt te vinden is. Hoewel opslag van product financieel interessant is, is er geen tot weinig prompte opslag mogelijk en dit heeft geleid tot lagere spotprijzen. Het gebrek aan opslag heeft zijn weerslag op de transportbewegingen; deze zijn flink verminderd binnen zowel ARA als richting het achterland.

Transporten op de Rijn richten zich op midden juli laden. Marktpartijen dienen zich bezig te houden met contractuele verplichtingen, sinds de vraag naar spottransport nog steeds laag is. Vanwege de volle tanks langs de Rijn zijn er wachttijden tot er gelost kan worden. Partijen die normaliter op de Rijn varen, bieden ook steeds meer scheepscapaciteit binnen de ARA aan. Binnen de ARA-regio zijn vrachttarieven flink gedaald door deze onderlinge concurrentie tussen bevrachters. Teveel schepen lagen enkele dagen stil en dit leidde ook tot lagere tarieven. De ICE gasolie-expiratie voor juli levering zou wat druk van de markt weg kunnen halen. Op de Rijn is het vrachttarief vrij stabiel en vertoont weinig opwaartse- of neerwaartse druk. Waterstanden op de Rijn zijn aan het dalen, maar bieden nog goede aflaadmogelijkheden voor barges. Echter, verwachte regenval in Zuid-Duitsland en Zwitserland zal weer leiden tot een stijging van de Rijn. Problemen zoals tijdelijke sluitingen van delen van de Rijn worden niet verwacht.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Boven-Rijn is weer geopend

Gepubliceerd Jacob on 2 juli 2016 10:30:32

De afgelopen week lieten olieprijzen flinke prijsbewegingen zien door een onverwachte referendumuitslag voor een ‘Brexit’. De toegenomen onzekerheid over het afhandelen van een uittreding uit de EU had zijn weerslag op aandelenbeurzen wereldwijd, valutakoersen en ook olieprijzen. Brentolieprijzen daalden van $52/bbl naar rond de $47/bbl en ook productprijzen toonden flinke dalingen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de impact is van een ‘Brexit’ op de vraagvooruitzichten naar product. Een toegenomen contango op de gasoliemarkt zou verdere voorraadvorming moeten stimuleren. Dat werd onder meer veroorzaakt naar minder prompte vraag vanuit het achterland en voldoende aanbod van product. Echter kunnen de teruglopende raffinagemarges leiden tot minder productie in de raffinaderijen; dit zou kunnen zorgen voor minder vraag naar transport.

Transporten op de Rijn richten zich op begin juli laden. Afgelopen maandag is de Boven-Rijn, na een stremming sinds 14 juni, weer geopend voor verkeer na een lange periode van hoogwater. Een dergelijke lange periode van sluiting is zeldzaam en heeft ook gezorgd voor een flinke groei in wachtende schepen. Dit maakte om-nomineren noodzakelijk en verminderde de prompte transportcapaciteit. Wachttijden zullen daarnaast voortduren bij de verschillende sluizencomplexen en losplaatsen. De opgelopen vertragingen zullen tot het eind van de maand voortduren omdat contractvolumes nog weggezet dienen te worden. Voor de komende maand is het nog onbekend hoeveel contractvolumes er gevaren zullen worden, wat leidt tot een afwachtende houding ten opzichte van nieuwe business in de markt. De markt wordt voornamelijk bepaald door benzine- en dieselreizen i.v.m. het aankomende vakantieseizoen en amper vraag naar heating oil. Ook hebben marktpartijen varend naar Zwitserland nog steeds te maken met volle tankdepots. Ondanks de opgelopen wachttijden op de Boven-Rijn, blijven de vrachttarieven in de huidige range.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Boven-Rijn is gestremd

Gepubliceerd Jacob on 26 juni 2016 10:37:22

Net als voorgaande week zijn olieprijzen weer rond het prijsniveau van $50/bbl te vinden. Deze week staat voornamelijk in het teken van een Brits referendum over het uitstappen uit de EU. De onzekerheid, aangewakkerd door een nek-aan-nek race in peilingen, heeft zijn weerslag op de sterk fluctuerende olieprijzen. Onzekerheid over economische groei en een zwakkere Euro (en Britse pond) door een ‘Brexit’ zorgde in eerste instantie voor neerwaartse druk. Nu is juist de tegenovergestelde reactie zichtbaar, omdat men verwacht dat het Verenigd Koninkrijk binnen de EU zal blijven. Op de productmarkt zijn er ook flinke schommelingen in de prijzen. Een vermindering van de voorraden van onder andere middeldestillaten in ARA en verwarmingsolie in Duitsland zorgde voor ondersteuning van de diesel marges. Echter zal door een stijging van de raffinagemarges en een grotere contango, het aanhouden van voorraad wenselijk zijn. Aangezien de arbitrage voor benzine richting de VS open blijft, zal benzinetransport vanuit het achterland naar ARA aanhouden. Dit kan de vraag naar transportcapaciteit enige ondersteuning bieden.

Transporten op de Rijn richten zich op eind juni laden. Vanwege het hoge waterpeil op grote delen van de Bovenrijn ligt de markt zo goed als stil. Op dit moment is de Rijn gestremd tussen Basel-Birsfelden en pegel Speyer. Veel marktpartijen hebben één of meer schepen stil liggen sinds afgelopen donderdag. Hoewel het waterpeil langzaam dalende is, zal de stremming in ieder geval tot donderdag gehandhaafd blijven. Dit zorgt voor veel benodigde hernominaties en limiteert de mogelijkheden voor bevrachters om partijen af te sluiten. Daarnaast zal het risico op hoogwater aanwezig blijven aangezien het waterpeil van het Bodenmeer, belangrijk voor de watertoevoer naar de Rijn, ook hoog staat. Extra vraag naar transport kwam door een lekkage in de RMR pijpleiding, zodat voornamelijk barges met jet-kerosine richting omgeving Frankfurt werden ingezet. Marktpartijen wachten liever af met het praten over nieuwe spot-business tot het duidelijk is wanneer er weer op de Bovenrijn gevaren kan worden. In vergelijking met vorige week is er dan ook amper beweging te zien in zowel de ARA- als de Rijnvrachttarieven.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Additionele vraag Franse Rijnhavens

Gepubliceerd Jacob on 18 juni 2016 9:43:54

De afgelopen week zijn prijzen zowel net boven als net onder de $50/bbl gesloten. Er werd nog wel een nieuwe jaarhigh gevormd voordat de prijzen weer inzakten. Aan de ene kant zorgen voortdurende productieverstoringen van ruwe olie voor minder aanbod, en dus hogere prijzen. Aan de andere kant kwamen er signalen uit de VS dat de productie daar weer zal kunnen gaan stijgen. Een prijs van $50 per vat lijkt dus een goede bodem te zijn voor de Amerikaanse olieproductie, die met hogere kosten te maken heeft dan o.a. OPEC-leden. Daarnaast lijken de stakingen bij de meeste raffinaderijen in Frankrijk eindelijk voorbij te zijn. De afgelopen weken werd de weggevallen productie opgevangen door onder meer export vanuit ARA, voornamelijk met cargo’s. Nu zal een stijgende productie weer leiden tot meer prompt aanbod van product, met lagere prijzen tot gevolg. Ook de contango van gasolie is groeiende, voornamelijk aan de voorkant van de curve. Dit kan steun geven aan transport en opslag van product in de huidige rustige markt.

Transporten op de Rijn richten zich op mid juni laden. De vraag naar scheepscapaciteit voor spot-business blijft zeer laag, met name op de Rijn. Hoewel veel marktpartijen nog wel aan de gang zijn, volgen de ladingen elkaar niet goed op. Additionele vraag is te zien voor transport naar Franse Rijnhavens. Ook is er door een lek in de RMR-pijpleiding, die normaliter middeldestillaten van Rotterdam naar Duitsland vervoert, meer vraag naar schepen voor gasolie en jet-kero. Echter, dit geeft amper steun in de markt en vrachttarieven blijven hierdoor ook laag liggen. Enkelwandige schepen zijn moeilijker in te zetten; het gebrek aan vraag van handelaren in het achterland en de hoge waterstanden zorgen er voor dat er minder schepen nodig zijn voor de vervoerde volumes. Het grootste probleem op dit moment is de hoge waterstand op de (boven)Rijn. Hoewel Maxau afgelopen weekend maar korte tijd gesperd was, blijft het waterpeil hoog staan en de verwachtte regenval zorgt voor flinke onzekerheid over het al dan niet naar boven kunnen varen. Mogelijke stremmingen zorgen voor veel om-nominaties en mogelijk schepen die stil komen te liggen. Binnen ARA kan de expiratie van het gasolie termijncontract van juli, 370.000 mton, zorgen voor verhoogde vraag naar scheepsruimte. Dit gebeurt zowel op spot- als op Timecharter-basis. Wachttijden voor het laden en lossen zijn door de mindere business flink verminderd, behalve in Amsterdam. In deze markt zijn de vrachttarieven, in tegenstelling tot de Rijn, flink gedaald.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Rijn vrachttarieven stabiel

Gepubliceerd Jacob on 4 juni 2016 10:30:28

De afgelopen dagen zijn olieprijzen iets onder de jaarhighs gestabiliseerd met Brent olie dicht tegen de $50/bbl aan. Ondersteuning werd geboden door o.a. cijfers die aantoonden dat de vraag wereldwijd. Dit was meer dan verwacht en ondersteunde verwachtingen dat vraag en aanbod van olie steeds meer in balans komen. De stakingen in Frankrijk hebben vrijwel alle raffinaderijen stilgelegd en veel stakingen zijn verlengd. De meeste brandstofdepots zijn wel weer open zodat tankstations bevoorraad kunnen worden. De stakingen hebben de Franse regering ook doen besluiten de strategische voorraden in te zetten om de krapte in de markt te verlichten. Deze situatie met een verminderd aanbod van product leidde tot een verkleining van de contango aan de voorkant van de forward curve. Het opslaan van product op de korte termijn wordt hierdoor onaantrekkelijker, wat leidt tot minder transportbewegingen.

Transporten op de Rijn richten zich op begin juni laden. Aangezien vorige week een feestdag kende in delen van Duitsland en veel business tot het einde van de maand was weggezet, is scheepscapaciteit vroeg volgeboekt. Voor de nieuwe maand is het afwachten wat de vraag uit de markt gaat doen. Terwijl de spotvraag naar schepen op de Rijn laag ligt, is er prompte vraag vanuit de ARA-regio, waar de vrachttarieven vrij stabiel zijn. Enerzijds zijn er signalen dat de depots in het achterland vol met product liggen Anderzijds kwam er vraag uit de markt voor transport richting Franse depots aan de Rijn. In o.a. Straatsburg was er geen staking bij de tankdepots waardoor via deze route de Franse markt bevoorraad kon worden. Flinke regenval in het afgelopen weekend heeft gezorgd voor een stremming van de Neckar. Dit is een zijrivier van de Rijn en belangrijk voor transport richting Heilbronn en Stuttgart. Hoewel de waterstanden op de Rijn hierdoor ook zullen stijgen, wordt er een stremming op o.a. de Middenrijn niet verwacht. Meer verwachte regenval in de komende dagen ondersteunt voorlopig de aflaadvolumes van barges. Rijn vrachttarieven zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorige week.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen