Oilmarket Blog

BLOG THEMA'S : Inland barge vessels

ARA fuel oil stocks hit record high

Gepubliceerd Jacob on 6 april 2017 15:29:43

London, 30 March (Argus) — Oil products stored independently in the Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) region rose by 5pc during the past week as diesel stocks added 251,000t, while fuel oil inventories hit another record high.

Fuel oil stocks continued to rise, hitting yet another all-time high. The trade route to Asia-Pacific remained difficult to work economically for most market participants during the past week, but one VLCC has been loading fuel oil from Rotterdam and is scheduled to depart the Dutch port for Singapore later today. Fuel oil was put into storage to be loaded on that tanker as well as another VLCC that recently arrived in Rotterdam.

Rates for a VLCC on the route from Rotterdam to Singapore dropped to $3.2mn from $3.6mn-3.7mn in early March. But the economics for shipping fuel oil to the east remain comparatively weak.

Diesel stocks increased substantially during the period despite limited import flows from the US and the Middle East. Diesel was also imported from the Baltic region, while inland diesel flows declined after rising sharply during the prior two weeks.

Gasoline stocks climbed during the week despite an increase in demand for European material from the US, which was offset by a drop in shipments to west Africa and an increase in gasoline imports from the Baltic region compared with the prior week.

Gasoline demand from exporters surged following a 1.5pc drop in US gasoline inventories during the week ending on 24 March. Gasoline stocks shed more than 19mn bl between mid-February and 24 March to their lowest of the year. For 24-30 March loading, around 655,000t of European gasoline was booked in the spot tanker market with transatlantic discharge options, up from 370,000t for loading in the previous week.

But exports to west Africa declined week on week. For 24-30 March loading, around 410,000t of European gasoline was booked in the spot tanker market with west African discharge options, down from 618,000t for loading in the previous week.

Naphtha stocks fell slightly during the week as demand from the petchems sector held steady and some product was exported to Singapore. Buying interest from gasoline blenders remained limited.

And jet fuel stocks declined by nearly 9pc despite soft demand for the product in Europe. Jet fuel was imported from India during the past week.

Argus editor: Sergei Balashov

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

River Rhine’s low levels dampening transport

Gepubliceerd Jacob on 28 oktober 2016 16:15:23

LONDON (ICIS)–Persistent low water levels at the River Rhine in Germany are still preventing barges from fully loading in the key petrochemical waterway, a spokesman for the Rhine Shipping Authority (WSV) said on Friday.

“There was rainfall in the southwest of Germany during the last 10 days [and] water levels have risen to some extent, but the general picture didn’t change significantly,” said Florian Krekel.

According to WSV, water levels during past weeks have already reached their lowest levels year to date.

In mid-October, both Krekel and a spokesperson for the German Federal Institute of Hydrology (BfG) said transportation on the Rhine was being made difficult by low water levels.

On Friday, WSV’s Krekel added: “With only 2.3 metres of fairway depth, most of the barges cannot load fully by far. Within the coming days water levels will drop again.”

Earlier in the week, BfG’s spokesperson Jorg Belz had also said after a short increase in water levels due to rainfall, the Institute expects “a continuous” decline after Saturday 29 October.

Sources at the European petrochemical markets are hopeful the water levels in the River Rhine will not get as low as in 2015, in a crisis which extended to The Netherlands where the river meets the North Sea.

As a consequence, transportation costs increased notably, causing havoc for producers and distributors located along the south Germany’s stretch of the Rhine.

Senior Editor: Cuckoo James

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Barge vrachttarieven zijn verder gestegen

Gepubliceerd Jacob on 22 oktober 2016 10:15:25

Olieprijzen zijn afgelopen week licht gedaald maar zijn nog altijd te vinden boven de $50/vat. Hiermee is de opwaartse trend van de eerdere weken voorlopig tot stilstand gebracht. Aan de ene kant vinden de prijzen ondersteuning in de overeenkomst die olieproducerende landen in Algerije bereiken. Details van deze deal worden verder uitgewerkt tijdens de halfjaarlijkse OPEC vergadering in Wenen op 30 november. Echter is er druk op de prijzen door verder stijgend aanbod van olie in verschillende landen. Zo steeg de olieproductie van OPEC landen in september en zorgden stijgende voorraden in o.a. de VS voor twijfel over de impact van een OPEC overeenkomst. Ook tegenstrijdige berichten over de productieplannen van Rusland zorgen voor onzekerheid. Meer zal de komende weken in aanloop naar de OPEC vergadering duidelijk worden.

Transporten op de Rijn richting Duitsland, Frankrijk en Zwitserland richten zich momenteel op eind-oktober belading. De voortdurende situatie van gedaalde waterstanden, en daardoor minder geladen volumes, zorgde voor flinke onzekerheid in de markt. Het gebrek aan beschikbare barges voor spot-business, omdat veel marktpartijen hun handen vol hebben aan contractuele verplichtingen, resulteerde in veel prompte vraag naar schepen van o.a. ARA-marktpartijen. Voor de Bovenrijn worden veel Lump sum tarieven afgesloten. Oliemaatschappijen domineren de vraag naar transport, aangezien veel handelaren afwachten en interen op de huidige voorraden. Rijnwaterstanden zijn vergeleken met vorige week licht gedaald maar de verwachting is dat deze stabiliseren rond de huidige niveaus met pegel Kaub rond de 70 cm.

De vrachttarieven zijn wel verder gestegen en er zijn flinke onderlinge verschillen te zien tussen de afgesloten transporten. Dit is afhankelijk van o.a. laaddatum, bestemming en grootte van het schip. De druk in de markt is ook terug te zien binnen de ARA, waar de vraag door expiratie van het gasolie oktober contract flink gestegen is. Deze gasoliepartijen liggen met ruim 470.000 mton op het hoogste niveau sinds februari 2013. Barges voor deze transporten worden veelal op timecharter basis geboekt . Dit leidt ook binnen de ARA tot een verminderd aanbod van schepen.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Vraag naar spotbusiness blijft laag

Gepubliceerd Jacob on 3 september 2016 12:30:08

Afgelopen week hebben olieprijzen een stapje teruggedaan. Brent crude daalde weer tot onder de $50/bbl. Dit werd met name veroorzaakt door een sterkere Amerikaanse dollar en twijfels over de uitkomsten van de bijeenkomst van belangrijke olieproducenten. Deze bijeenkomst staat voor eind komende maand gepland en hoewel er wordt gespeculeerd op een productiebevriezing, is het onzeker in hoeverre dit zal bijdragen aan een betere balans in vraag en aanbod. Veel olieproducenten zoals Saudi-Arabië en Irak produceren immers al op recordhoogten en Iran wenst weer op het oude niveau van voor de internationale sancties te produceren. Dit zorgt eveneens voor druk op prijzen. Vanuit ARA worden cargoes met product geladen met bestemmingen als Turkije en de VS. Beide landen kampen met productiebeperkingen van o.a. diesel. Dit heeft geleid tot lagere voorraden in de ARA-regio. Ook arbitrage-export van benzine naar de VS is nog steeds mogelijk.

Transporten op de Rijn richten zich nu op begin september laden. De vraag naar spot business blijft laag, hoewel bevrachters positiever zijn over de marktsituatie dan in augustus. De wisseling van zomer- naar intermediate kwaliteit van brandstoffen kan zorgen voor verhoogde vraag naar transporten. Contractreizen voeren nog steeds de boventoon. De business die gedaan wordt op de Benedenrijn is over het algemeen stabiel geprijsd. De waterstanden op de Rijn zijn nog steeds aan het afnemen, wat heeft geleid tot druk op de aflaadvolumes voor grotere barges die door het gebergte moeten varen. Vraag naar product blijft laag door onzekerheid over de waterstandsontwikkelingen in de komende dagen en volle depots langs de Rijn in o.a. Frankrijk en Zwitserland.

Vrachttarieven op de Midden en Bovenrijn zijn gestegen, voornamelijk richting Basel. Echter, deze vrachttarieven zijn niet hoog genoeg om de minder meegenomen volumes volledig te compenseren. Binnen de ARA blijven vrachttarieven laag en vrij stabiel, hoewel veel scheepscapaciteit nog ingezet was voor ICE leveringen. Het blijft mogelijk prompte capaciteit te vinden in de huidige markt.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Dalende Rijnwaterstanden verwacht

Gepubliceerd Jacob on 27 augustus 2016 12:30:05

Afgelopen week hebben olieprijzen hun opwaartse beweging voortgezet. Brent crude steeg tot een tweemaandelijkse high van $51/bbl. Ook dit werd ondersteund door hooggespannen verwachtingen omtrent een bijeenkomst van belangrijke olieproducenten. Echter daalden prijzen in de nieuwe week omdat een mogelijke productiebevriezing op de huidige niveaus weinig impact zal hebben gezien het overaanbod in de markt. Daarnaast moet er afgewacht worden of oliegiganten Saudi-Arabië, Iran en Rusland samen willen werken. Arbitrage van benzine naar de US heeft weer een impuls gekregen door overstromingen aan de Amerikaanse Golfkust, die hebben geleid tot productiestoringen. Dit kan resulteren tot transporten van benzine(-componenten) naar de VS en barge transporten naar de exporthaven in Amsterdam. Ook de gasolievraag binnen ARA is toegenomen, waar cargoes met product richting Turkije varen om de markt te bedienen na een storing in een lokale raffinaderij. Beiden ondersteunen de vraag naar transport van- en naar de terminals.

Transporten op de Rijn richten zich op eind augustus laden. De vraag naar spot business blijft laag. De business die gedaan wordt ligt over het algemeen in lijn met de huidige marktsituatie. De waterstanden op de Rijn zijn ondertussen sterk dalende, wat al leidt tot druk op de aflaadvolumes voor grotere barges (2kton) door het gebergte. Het verwachte warme weer van deze week kan leiden tot verder dalende waterstanden. Het is afwachten in hoeverre de spot business hiervan profiteert. Vraag naar product blijft laag door volle depots langs de Rijn in o.a. Frankrijk en Zwitserland. Vrachttarieven op de Midden en Bovenrijn toonden lichte opwaartse fluctuaties in vergelijking met vorige week. Binnen de ARA blijven vrachttarieven ook laag, hoewel veel scheepscapaciteit alweer ingezet is door o.a. verhoogde vraag naar ICE diesel leveringen. Hier profiteren voornamelijk grote barges (>4kton) van.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Zwakke vraag teistert de barge markt

Gepubliceerd Jacob on 20 augustus 2016 12:30:02

Afgelopen week hebben olieprijzen een flinke opwaartse beweging laten zien. Dit werd onder andere gevoed door berichten dat eind september vergaderd zal worden in Algerije door olieproducerende landen over een mogelijke productiebevriezing. Hierdoor moet na jaren van overproductie een betere balans in vraag en aanbod tot stand komen. Echter, er zijn ook geluiden te horen dat de economische groei in belangrijke landen tegenvalt. Verschillende macro-economische cijfers uit de VS (het belangrijkste olie consumerende land) waren slechter dan verwacht. Een mogelijke renteverhoging van de Fed staat hiermee onder druk, wat leidt tot een goedkopere dollar en daarmee steun aan de olieprijzen. Arbitragemogelijkheden voor benzine naar de VS zijn nog open, maar staan wel onder druk.

Transporten op de Rijn richten zich op midden augustus laden. Door de zwakke vraag in de barge markt is de scheepscapaciteit niet volledig ingedeeld; enkele dagen wachten op een reis is op dit moment de norm. Echter wordt een deel van de vraag naar ladingen ex-ARA opgevangen door binnenlandse of afvarende reizen. De meeste terminals kennen amper wachttijden, hoewel volle tanks bij sommige terminals zorgen voor vertragingen met lossen. De waterstanden op de Rijn zijn ondertussen langzaam dalende, wat kan leiden tot een lichte druk op de aflaadvolumes, voornamelijk in het gebergte. Tot op heden heeft dit niet geleid tot hogere vrachttarieven. Binnen de ARA krijgen vrachttarieven ondersteuning van het aflopen van de ICE gasolie contracten voor augustus levering. Deze volumes worden al dan niet op spot of T/C basis gevaren. De verhoogde vraag naar schepen kan de markt meer in balans brengen.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Vraag spotmarkt nog steeds zwak

Gepubliceerd Jacob on 16 juli 2016 13:14:16

Olieprijzen wereldwijd zijn afgelopen week flink gedaald tot iets boven de $45/vat. Verwachtingen dat enkele olieproducerende landen hun productie opvoeren en stijgende voorraden wereldwijd zorgden voor een negatief sentiment in de markt. Zowel OPEC-lidstaten Libië en Nigeria lijken meer te produceren, na een lange periode van lage productie door geweldsuitbraken, als de Canadese teerzandvelden. Daarnaast zorgt onzekerheid over de economische groei door een Brexit voor lagere olieprijzen. Dit zou zijn weerslag hebben op de vraag naar olieproducten. Een flinke stijging van de contango doet lijken alsof er nog steeds een overproductie in de markt te vinden is. Hoewel opslag van product financieel interessant is, is er geen tot weinig prompte opslag mogelijk en dit heeft geleid tot lagere spotprijzen. Het gebrek aan opslag heeft zijn weerslag op de transportbewegingen; deze zijn flink verminderd binnen zowel ARA als richting het achterland.

Transporten op de Rijn richten zich op midden juli laden. Marktpartijen dienen zich bezig te houden met contractuele verplichtingen, sinds de vraag naar spottransport nog steeds laag is. Vanwege de volle tanks langs de Rijn zijn er wachttijden tot er gelost kan worden. Partijen die normaliter op de Rijn varen, bieden ook steeds meer scheepscapaciteit binnen de ARA aan. Binnen de ARA-regio zijn vrachttarieven flink gedaald door deze onderlinge concurrentie tussen bevrachters. Teveel schepen lagen enkele dagen stil en dit leidde ook tot lagere tarieven. De ICE gasolie-expiratie voor juli levering zou wat druk van de markt weg kunnen halen. Op de Rijn is het vrachttarief vrij stabiel en vertoont weinig opwaartse- of neerwaartse druk. Waterstanden op de Rijn zijn aan het dalen, maar bieden nog goede aflaadmogelijkheden voor barges. Echter, verwachte regenval in Zuid-Duitsland en Zwitserland zal weer leiden tot een stijging van de Rijn. Problemen zoals tijdelijke sluitingen van delen van de Rijn worden niet verwacht.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Boven-Rijn is weer geopend

Gepubliceerd Jacob on 2 juli 2016 10:30:32

De afgelopen week lieten olieprijzen flinke prijsbewegingen zien door een onverwachte referendumuitslag voor een ‘Brexit’. De toegenomen onzekerheid over het afhandelen van een uittreding uit de EU had zijn weerslag op aandelenbeurzen wereldwijd, valutakoersen en ook olieprijzen. Brentolieprijzen daalden van $52/bbl naar rond de $47/bbl en ook productprijzen toonden flinke dalingen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de impact is van een ‘Brexit’ op de vraagvooruitzichten naar product. Een toegenomen contango op de gasoliemarkt zou verdere voorraadvorming moeten stimuleren. Dat werd onder meer veroorzaakt naar minder prompte vraag vanuit het achterland en voldoende aanbod van product. Echter kunnen de teruglopende raffinagemarges leiden tot minder productie in de raffinaderijen; dit zou kunnen zorgen voor minder vraag naar transport.

Transporten op de Rijn richten zich op begin juli laden. Afgelopen maandag is de Boven-Rijn, na een stremming sinds 14 juni, weer geopend voor verkeer na een lange periode van hoogwater. Een dergelijke lange periode van sluiting is zeldzaam en heeft ook gezorgd voor een flinke groei in wachtende schepen. Dit maakte om-nomineren noodzakelijk en verminderde de prompte transportcapaciteit. Wachttijden zullen daarnaast voortduren bij de verschillende sluizencomplexen en losplaatsen. De opgelopen vertragingen zullen tot het eind van de maand voortduren omdat contractvolumes nog weggezet dienen te worden. Voor de komende maand is het nog onbekend hoeveel contractvolumes er gevaren zullen worden, wat leidt tot een afwachtende houding ten opzichte van nieuwe business in de markt. De markt wordt voornamelijk bepaald door benzine- en dieselreizen i.v.m. het aankomende vakantieseizoen en amper vraag naar heating oil. Ook hebben marktpartijen varend naar Zwitserland nog steeds te maken met volle tankdepots. Ondanks de opgelopen wachttijden op de Boven-Rijn, blijven de vrachttarieven in de huidige range.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Boven-Rijn is gestremd

Gepubliceerd Jacob on 26 juni 2016 10:37:22

Net als voorgaande week zijn olieprijzen weer rond het prijsniveau van $50/bbl te vinden. Deze week staat voornamelijk in het teken van een Brits referendum over het uitstappen uit de EU. De onzekerheid, aangewakkerd door een nek-aan-nek race in peilingen, heeft zijn weerslag op de sterk fluctuerende olieprijzen. Onzekerheid over economische groei en een zwakkere Euro (en Britse pond) door een ‘Brexit’ zorgde in eerste instantie voor neerwaartse druk. Nu is juist de tegenovergestelde reactie zichtbaar, omdat men verwacht dat het Verenigd Koninkrijk binnen de EU zal blijven. Op de productmarkt zijn er ook flinke schommelingen in de prijzen. Een vermindering van de voorraden van onder andere middeldestillaten in ARA en verwarmingsolie in Duitsland zorgde voor ondersteuning van de diesel marges. Echter zal door een stijging van de raffinagemarges en een grotere contango, het aanhouden van voorraad wenselijk zijn. Aangezien de arbitrage voor benzine richting de VS open blijft, zal benzinetransport vanuit het achterland naar ARA aanhouden. Dit kan de vraag naar transportcapaciteit enige ondersteuning bieden.

Transporten op de Rijn richten zich op eind juni laden. Vanwege het hoge waterpeil op grote delen van de Bovenrijn ligt de markt zo goed als stil. Op dit moment is de Rijn gestremd tussen Basel-Birsfelden en pegel Speyer. Veel marktpartijen hebben één of meer schepen stil liggen sinds afgelopen donderdag. Hoewel het waterpeil langzaam dalende is, zal de stremming in ieder geval tot donderdag gehandhaafd blijven. Dit zorgt voor veel benodigde hernominaties en limiteert de mogelijkheden voor bevrachters om partijen af te sluiten. Daarnaast zal het risico op hoogwater aanwezig blijven aangezien het waterpeil van het Bodenmeer, belangrijk voor de watertoevoer naar de Rijn, ook hoog staat. Extra vraag naar transport kwam door een lekkage in de RMR pijpleiding, zodat voornamelijk barges met jet-kerosine richting omgeving Frankfurt werden ingezet. Marktpartijen wachten liever af met het praten over nieuwe spot-business tot het duidelijk is wanneer er weer op de Bovenrijn gevaren kan worden. In vergelijking met vorige week is er dan ook amper beweging te zien in zowel de ARA- als de Rijnvrachttarieven.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen

Additionele vraag Franse Rijnhavens

Gepubliceerd Jacob on 18 juni 2016 9:43:54

De afgelopen week zijn prijzen zowel net boven als net onder de $50/bbl gesloten. Er werd nog wel een nieuwe jaarhigh gevormd voordat de prijzen weer inzakten. Aan de ene kant zorgen voortdurende productieverstoringen van ruwe olie voor minder aanbod, en dus hogere prijzen. Aan de andere kant kwamen er signalen uit de VS dat de productie daar weer zal kunnen gaan stijgen. Een prijs van $50 per vat lijkt dus een goede bodem te zijn voor de Amerikaanse olieproductie, die met hogere kosten te maken heeft dan o.a. OPEC-leden. Daarnaast lijken de stakingen bij de meeste raffinaderijen in Frankrijk eindelijk voorbij te zijn. De afgelopen weken werd de weggevallen productie opgevangen door onder meer export vanuit ARA, voornamelijk met cargo’s. Nu zal een stijgende productie weer leiden tot meer prompt aanbod van product, met lagere prijzen tot gevolg. Ook de contango van gasolie is groeiende, voornamelijk aan de voorkant van de curve. Dit kan steun geven aan transport en opslag van product in de huidige rustige markt.

Transporten op de Rijn richten zich op mid juni laden. De vraag naar scheepscapaciteit voor spot-business blijft zeer laag, met name op de Rijn. Hoewel veel marktpartijen nog wel aan de gang zijn, volgen de ladingen elkaar niet goed op. Additionele vraag is te zien voor transport naar Franse Rijnhavens. Ook is er door een lek in de RMR-pijpleiding, die normaliter middeldestillaten van Rotterdam naar Duitsland vervoert, meer vraag naar schepen voor gasolie en jet-kero. Echter, dit geeft amper steun in de markt en vrachttarieven blijven hierdoor ook laag liggen. Enkelwandige schepen zijn moeilijker in te zetten; het gebrek aan vraag van handelaren in het achterland en de hoge waterstanden zorgen er voor dat er minder schepen nodig zijn voor de vervoerde volumes. Het grootste probleem op dit moment is de hoge waterstand op de (boven)Rijn. Hoewel Maxau afgelopen weekend maar korte tijd gesperd was, blijft het waterpeil hoog staan en de verwachtte regenval zorgt voor flinke onzekerheid over het al dan niet naar boven kunnen varen. Mogelijke stremmingen zorgen voor veel om-nominaties en mogelijk schepen die stil komen te liggen. Binnen ARA kan de expiratie van het gasolie termijncontract van juli, 370.000 mton, zorgen voor verhoogde vraag naar scheepsruimte. Dit gebeurt zowel op spot- als op Timecharter-basis. Wachttijden voor het laden en lossen zijn door de mindere business flink verminderd, behalve in Amsterdam. In deze markt zijn de vrachttarieven, in tegenstelling tot de Rijn, flink gedaald.

Voor meer informatie over de diensten en producten van PJK International, bezoek de website.

Artikel heeft nog geen reacties. Klik om te lezen/reacties te plaatsen