Koolzaadolie als biobrandstof

Koolzaadolie is een plantaardige olie die wordt geproduceerd uit de zaden van koolzaad. Deze plantaardige olie kan worden gebruikt om biodiesel te vervaardigen. Door een chemische reactie heeft men in een bio-raffinaderij de chemische samenstelling van de koolzaadolie veranderd. Glycerine is eruit gehaald (en wordt vaak als bij-product verkocht) en de ontbrandingseigenschappen verbeterd.

Koolzaadolie wordt aan fossiele brandstoffen toegevoegd als onderdeel van de bijmeng-verplichting in Europa. Dit percentage is 5% (biodiesel) en 95% (reguliere diesel). Autofabrikanten geven voor deze mengverhouding ook de garantie dat hun motoren  normaal functioneren. Ombouwen is daarom niet noodzakelijk. Voor hogere mengverhoudingen, bijvoorbeeld B30 (30% biodiesel) en B100 (100% biodiesel) zullen er wel aanpassingen aan de motor moeten plaatsvinden.

Lees ons GRATIS ebook over de marktvooruitzichten van het Noordwest Europese olie en petrochemische cluster. In dit rapport wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de markt-ontwikkeling van de biobrandstoffen.

Wilt u meer weten wat de marktvooruitzichten zijn van biobrandstoffen in Europa? Wilt u meer weten wat de productie en consumptie verwachtingen in Nederland en haar omringende landen zijn, neem dan contact op met PJK International.

 +31-76-7676323

Contact us
Fields with * are required