Aardgas

Aardgas is een van de fossiele brandstoffen. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt en vertegenwoordigt de lichtere fractie organische producten van dat proces. Aardgas wordt daarom vaak samen met aardolie gevonden, hoewel soms het gas kans ziet in andere aardlagen door te dringen dan de veel zwaardere olie en er zo een scheiding kan zijn ontstaan.

In Europa wordt aardgas vooral in en rond de Noordzee aangetroffen onder andere onder het noorden van Nederland. In het verleden is aardgas vaak als een afvalproduct beschouwd van oliewinning en eenvoudigweg ‘afgefakkeld’. Ook nu gebeurt dit nog wel als het erg ver van de bewoonde wereld aangetroffen wordt en het transport naar de consument te veel problemen oplevert.

Dit is ecologisch gesproken erg jammer omdat van de fossiele brandstoffen aardgas de schoonste soort is. Affakkelen is echter wel beter dan het methaan simpelweg laten ontsnappen naar de atmosfeer omdat de bijdrage aan het broeikaseffect van methaan ca. 21 maal hoger is dan kooldioxide. Nog beter zou het zijn om het gas weer de bodem in te pompen.

Meer weten over de handel in olie of hoe de markstructuur van Noordwest Europese olie-industrie is opgebouwd, neem dan contact op met PJK International. Ons bedrijf is gespecialiseerd onderzoek en analyse van verschillende marktfundamentals zoals vrachttarieven, olie product voorraden, olieprijzen en meer.

+31-76-7676323

Contact us
Fields with * are required