Marktdata

Op basis van periodiek onderzoek genereert PJK International gegevens die inzicht geven in de toestand van verschillende olie gerelateerde markten. Deze gegevens stellen marktspelers in staat om de huidige en toekomstige situatie in te schatten. Het gaat hier om data over Rijn en ARA vrachttarievenARA olievoorraden en bunker prijs index.

Gegevens over Rijn en ARA vrachttarieven gaan terug tot respectievelijk 1995 en 2008. Het onderzoek naar vrachttarieven wordt dagelijks uitgevoerd. We vragen aan marktdeelnemers (bevrachters, verladers) die actief zijn in de binnentankvaart markt voor vervoer van blanke olieproducten binnen het ARA gebied of ex-ARA over de Rijn richting het achterland, welke transporten geboekt zijn en tegen welke condities. Op deze wijze verzamelen we de benodigde data en stellen we vrachttarieven vast voor het ARA gebied en voor de Rijnvaart.

Gegevens over ARA olie voorraden gaan terug tot 1995. Dit onderzoek wordt wekelijks uitgevoerd. Via contacten bij onafhankelijke olieopslag bedrijven krijgen wij actuele voorraadposities voor een vijftal olieproducten: benzine, nafta, gasolie, jet kerosine en stookolie. De gegevens worden geaggregeerd en vervolgens gepubliceerd.

Gasolie bunker prijs zijn beschikbaar vanaf 2003. De index wordt dagelijks vastgesteld op basis van actuele marktprijzen. De referentie plaats is het ARA-gebied.

Contact us
Fields with * are required