Derivaten

Als u belegt in derivaten, belegt u in de onderliggende waarden van goederen zoals in olie maar ook aandelen. Voorbeelden van derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Met derivaten kunt u speculeren maar ook juist de risico’s van uw beleggingsportefeuille verkleinen.

Opties
Met een optie koopt u het recht om binnen een vastgestelde tijd een onderliggende waarde zoals aandelen of olie te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs. Voor deze optie moet u betalen, in het geval dat er niet gekocht of verkocht wordt is er in ieder geval betaald voor de optie. U kunt met opties speculeren op dalende of stijgende onderliggende waarden.

Swaps
Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. Deze twee componenten worden ook wel de “poten” van de transactie genoemd. De uitdrukking is afkomstig van het Engelse werkwoord “to swap”. Swaps zijn derivaten, dat wil zeggen dat ze afgeleide producten zijn. Wanneer men rechten uit swaps bezit waaraan een bepaalde waarde kan worden toegekend, spreekt men van synthetische assets. Wanneer deze swaps worden gesecuritiseerd spreekt men van een synthetische transactie.

Futures
Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. In de financiële wereld is een future een afgeleid product ofwel een derivaat. Dit betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Datgene waar de future betrekking op heeft staat bekend als onderliggende waarde.

Lees meer over derivaten (swaps, futures, opties) in onze Kennisbank.

Contact us
Fields with * are required