Conventionele olieproductie

Simpel gezegd is conventionele olieproductie productie van olie middels het boren van verticaal gat naar een oliereserve in de grond. Met een ja-knikker wordt de olie vanuit de reserve naar boven gepompt. Wanneer de olie naar de oppervlakte is gebracht wordt het voor verdere bewerking en verdeling naar een raffinaderij getransporteerd.

De kosten van de conventionele olieproductie kan per regio enorm verschillen. Zo wordt veelal gezegd dat in Saudi Arabië de productiekosten voor 1 vat $10 zijn terwijl bij andere landen dit kostenniveau tussen $30-40 per vat kan bedragen. Andere landen in het Midden Oosten hebben een kostenniveau van om en nabij $20 per vat.

Tegenwoordig wordt er ook veel gesproken over onconventionele olieproductie. Hierbij kan gedacht worden aan Amerikaanse schalie-olie, Canadese teerzanden of Braziliaanse diepzee productie.

Cijfers over conventionele – en onconventionele productie kunnen olieprijzen flink beïnvloeden. Het is daarom noodzakelijk om veranderingen in de aanbodkant van de markt nauwlettend in de gaten te houden. PJK International kun u hierbij prima van dienst. Elke dag publiceert PJK een marktrapport waarbij de aanbod en vraagkant van de oliemarkt wordt geanalyseerd en waarbij een voorspelling wordt gedaan hoe de olieprijs zich op korte termijn gaat ontwikkelen.

Lees meer over hoe vraag – en aanbodfactoren de wereldoliemarkt beïnvloeden op onze Kennisbank.

Meer informatie over deze dienstverlening, vind u op PJK Markt Analyse. Of neem contact op met ons kantoor:

+31-76-7676323

Contact us
Fields with * are required