Tankopslag

De onafhankelijke tankopslag markt in de ARA regio vervult een essentiële rol in de internationale olie – en gas waardeketen. Producten die worden opgeslagen zijn o.a. ruwe olie, olieproducten, chemische producten en biobrandstoffen. De opslagbedrijven worden als ‘onafhankelijk’ bestempeld omdat zij zelf geen eigenaar van het product zijn. Deze bedrijven verhuren opslagcapaciteit en aanvullende diensten aan partijen die zelf geen of te weinig assets bezitten. Er is recent een periode geweest waarin onafhankelijk tankopslagbedrijven hebben geïnvesteerd in het uitbreiden van capaciteit. Op dit moment lijkt er een periode van stabilisatie en consolidatie plaats te vinden.

Elke week op donderdagmiddag (16:15CET) publiceert PJK International haar ARA voorraadcijfers. Voor partijen als oliemaatschappijen, oliehandelaren en financiële instellingen is dit fundamentele informatie om vraag en aanbod in de regio te analyseren en toekomstige trends te voorspellen.

Lees meer over vraag en aanbodfactoren die de ARA tankopslagmarkt beïnvloeden of andere artikelen met betrekking tot tankopslagmarkt op onze Kennisbank.

 

Contact us
Fields with * are required