Oliehandel

Een duidelijke onderverdeling van de Noordwest Europese oliehandel sector is te maken door de verschillende schakels in de bedrijfskolom te beschrijven. Elke schakel heeft zijn eigen dynamiek en verschilt wat betreft de wijze waarop het zaken doet en waarde aan de keten toevoegt.

De onderste schakel in de bedrijfskolom van de Noordwest Europese oliehandel zijn de kleinhandelaars, bunkerstations en brandstof pomphouders. Deze bedrijven zorgen voor de distributie van oliebrandstoffen richting eindverbruikers. Marges op olieproducten zijn relatief dun en door de dagelijks fluctuerende olieprijzen zijn risico’s groot. Door inkoop- en verkoopcondities op elkaar af te stemmen worden prijsrisico’s beperkt. Diversificatie van inkoopmogelijkheden creëert de flexibiliteit die nodig is om gezonde winsten te maken.

De volgende schakel in de bedrijfskolom van de Noordwest Europese oliehandel zijn de groothandelaars, importeurs en internationale traders. Door de toegenomen volumes zijn mogelijkheden wat betreft inkopen en risico management groter voor deze marktpartijen. Zij kunnen actief handelen op de fysieke en de termijnmarkt en op onderhandse (OTC) derivaten markten. Hierdoor zijn zij in staat om hun verkoopcontracten en posities adequaat te hedgen.

Naast de fysieke olieproductenmarkt is een grote financiële oliederivaten markt te onderscheiden. Naast de hierboven fysieke oliehandelaren zijn hier ook andere partijen actief zoals grote investeringsbanken en hedgefunds.

Meer weten over de Noordwest Europese oliehandel en alle factoren die deze markt kunnen beïnvloeden, lees dan meer op PJK Trainingen en Workshops.

Voor meer informatie kunt u ook ons kantoor benaderen.

+31-76-7676323

Contact us
Fields with * are required