Financiële sector

Financiële dienstverleners zijn in verschillende rollen actief in de internationale olie−industrie. Hierbij kan gedacht worden aan een meer directe rol bijvoorbeeld het afzekeren van posities  of het creëren van vermogen maar ook in een meer indirecte ofwel adviserende rol. Vanuit beide uitgangsposities is (markt)informatie van essentieel belang om het risico te minimaliseren en winsten te maximaliseren.

Cijfers die inzicht geven in de fundamentals van de binnenvaartsector zijn de vrachttarieven die PJK International dagelijks publiceert. Deze data verschaft de financiële dienstverlener inzichten over de geldende omzetpatronen.

Wanneer een financiële dienstverlener geïnteresseerd is in de tankopslag sector voor olieproducten in de ARA regio, dan zijn de ARA voorraadcijfers die PJK International elke week vrijgeeft een belangrijk hulpmiddel. Deze cijfers schetsen een beeld van de op dat moment geldende vraag en aanbod situatie.

Naast deze cijfers over marktfundamentals van de binnenvaart – en tankopslag sector is PJK International een geschikte partner om uitgebreid en diepgaand marktonderzoek te verrichten in verschillende andere sectoren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld marktonderzoek in de raffinage sector, commercieel due diligence onderzoek naar specifieke assets of marktintrede strategieën voor buitenlandse partijen. Dat valt onder de adviestak van PJK International.

Contact us
Fields with * are required