Eindverbruikers

Brandstofkosten zijn voor vele bedrijven een groot deel van de totale kosten. Bovendien vormen volatiele brandstofprijzen een groot risico voor de winstgevendheid van deze ondernemingen. Om deze redenen is het voor hen belangrijk de ontwikkelingen op de oliemarkt te volgen en hierop te kunnen anticiperen. Daarnaast willen sommige bedrijven hun prijsrisico verlagen door middel van specifieke leveringscontracten met brandstoffenleveranciers en/of financiële derivaten.

Voor deze bedrijven biedt PJK International zijn marktinformatie en analyse rapporten aan. Daarnaast bieden we econometrisch onderzoekadvies en analyse aan om te bepalen hoe olieprijsrisico’s zich verhouden tot andere financiële risico’s en wat gedaan kan worden om deze risico’s te verlagen.

Voor meer informatie zie: PJK Markt info; Econometrisch onderzoekConsultancy.

     

Contact us
Fields with * are required