Econometrisch modelleren

Een van de methodieken die PJK International met succes toepast is econometrisch modelleren. Hierbij worden met behulp van wiskundige en statistische technieken relaties tussen allerlei factoren getest en worden wiskundige modellen van deze relaties geschat en beoordeeld.

Op deze wijze wordt inzicht verkregen in marktmechanismen die verantwoordelijk zijn voor veranderingen in bijvoorbeeld olieprijzen en andere economische grootheden. Deze methode scheidt ook fictie van feiten door de wetenschappelijke benadering en hierdoor worden we in staat gesteld om ons te concentreren op zaken die werkelijk invloed hebben.

PJK International past econometrische methoden toe voor onderzoek naar het gedrag van olieprijzen. De ontwikkelde modellen zijn te gebruiken om voorspellingen te maken van olieprijzen in de nabije toekomst en voor simulaties van olieprijs tijdreeksen ten behoeve van risico management en het beoordelen van de succeskans van handelsstrategieën. PJK International werkt op dit gebied samen met ENFX. Voor meer informatie zie www.enfx.net.

Contact us
Fields with * are required