Klachten

PJK International streeft een constante, integere en waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de markt na bij de gepubliceerde marktanalyses, vrachttarieven en ARA voorraadniveaus om zo de kwaliteit van de informatie te waarborgen. Echter, het is mogelijk dat klanten soms niet tevreden zijn met de geboden diensten van PJK International en hier ons van op de hoogte wensen te brengen. Daarom biedt PJK International u de volgende informatie om aan te geven hoe u uw klachten kunt indienen en op welke wijze wij om gaan met de behandeling van deze klachten.

Klachtenafhandelingsbeleid

Om een formele klacht in te dienen, dient u uw klacht per e-mail te sturen naar complaints@pjk-international.com. Hierin vermeldt u alle relevante contactgegevens zodat we naderhand contact kunnen opnemen

X
  • Alle klachten zullen door PJK International per e-mail bevestigd worden binnen 24 uur (op werkdagen) van de dag van ontvangst van de klacht.
  • PJK International zal de directeur aanstellen om de klacht te onderzoeken en een stappenplan van benodigde acties opzetten. Wanneer de klagende partij niet tevreden is over de afhandeling van de klacht kan, indien nodig, PJK International de klacht doorzetten naar een onafhankelijke derde partij. De contactgegevens van deze onafhankelijke partij kunnen opgevraagd worden bij het aangeven van de klacht. Deze partij zal de zaak verder onderzoeken en zal met u in contact treden over de te volgen stappen en de verdere planning.
  • PJK International doet zijn uiterste best de klacht zo snel als mogelijk af te handelen. Normaal gesproken zal er een schriftelijk antwoord zijn binnen vijftien werkdagen na het ontvangen van de klacht met een uitleg van de genomen stappen en mogelijke toekomstige stappen. Echter, indien de klacht verder onderzoek nodig heeft, kan PJK International de desbetreffende partij hiervan op de hoogte stellen, aangeven waarom de klacht nog niet afgehandeld is en een indicatie geven van de duur van de oplossing.
  • Wanneer er een klacht is over een vrachttarievenrapport zal PJK International onderzoeken of de klacht terecht is en het rapport een rectificatie nodig heeft. Echter, wanneer blijkt uit het onderzoek dat de klacht niet valide is, heeft PJK International het recht de klacht buiten beschouwing te laten en de vrachttarieven te publiceren zoals gebruikelijk is.
  • PJK International zal alle documentatie betreffende de klacht, afhandeling en (indien nodig) getroffen maatregelen voor de duur van minimaal vijf jaar bewaren.

 

Contact us
Fields with * are required